Lawrence Sting

08:20 AM - 07/05/2018
Đơn vị tài trợ

Quỹ học bổng Lawrence Sting

Yêu cầu

Lawrence Sting

      Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting dự định trao 9 suất học bổng cho sinh viên trong năm học 2018 - 2019, mỗi suất học bổng có giá trị là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) Trong 9 suất học bổng, Trong đó: - Khoảng 60% cho các sinh viên có thành tích học tập suất sắc tương đương 5 suất;

                                                      - Khoảng 40% cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên tương đương 4 suất.

     Sau khi nhận hồ sơ và xét duyệt, nhà trường thông báo danh sách sinh viên được đề nghị cấp xét học bổng Lawrence Sting năm 2018 (Sinh viên có tên trong danh sách chú ý về thời gian nhận học bổng và thời hạn nộp bản điểm)

Các tệp tin đính kèm:

18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản
11/9/2018 Công ty Toyota Việt Nam
7/9/2018 Sunflower Mission và Công ty eSilicon Việt Nam
30/8/2018 Quỹ học bổng Vallet